หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลื่อเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
อุทยานลิลิตพระลอ อ.สอง จ.แพร่
ตำนานรักของพระลอ พระเพื่อน และพระแพง
สักการะพระธาตุช่อแฮ สิ่งศักดิ์สิทธิของจังหวัดแพร่เสริมสิริมงคล
ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแปลกตา วนอุทยานแพะเมืองผี
คุ้มเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ (พระยาพิริยวิไชย)
เจ้าหลวงองค์สุดท้ายผู้ครองเมืองแพร่
ทต. วังหงส์
อ.เมือง จ.แพร่
1
2
3
4
5
     
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ค่ะ
โทร : 054-644-330
 
 
สำนักปลัด
 


นายธีระศักดิ์ เหมืองหม้อ
ปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


นางพิมลภัส วงศ์เวียน
หัวหน้าสำนักปลัด


นายราวิน กวางอุเสน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นายชนธัญ อินทราวุธ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติงาน


นางกนกพร กิติสาร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางมณฑิรา นันตา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางนิลวรรณ มูลไว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางธัญญวรัตม์ สุทธวงศ์ รอดสี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ