หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลื่อเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
อุทยานลิลิตพระลอ อ.สอง จ.แพร่
ตำนานรักของพระลอ พระเพื่อน และพระแพง
สักการะพระธาตุช่อแฮ สิ่งศักดิ์สิทธิของจังหวัดแพร่เสริมสิริมงคล
ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแปลกตา วนอุทยานแพะเมืองผี
คุ้มเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ (พระยาพิริยวิไชย)
เจ้าหลวงองค์สุดท้ายผู้ครองเมืองแพร่
ทต. วังหงส์
อ.เมือง จ.แพร่
1
2
3
4
5
     
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ค่ะ
โทร : 054-644-330
 
 
สมาชิกสภา
 


นายประเสริฐ ดอกจำปา
ประธานสภา
 


นายบุญส่ง อินโองการ
รองประธานสภา


นายธีระศักดิ์ เหมืองหม้อ
เลขานุการสภา
 
สมาชิกสภา
 


นายประเสริฐ หงษ์แสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต 1


นายณิศพัฒน์ คำมั่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต 1


นายเรือน พรมทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต 1


นายจีรวัฒน์ หงษ์สิบสอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต 1


นายสมชาย ยะปะนันท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต 2


นายสมบูรณ์ ชัยนนถี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต 2


นางทองศรี อมรพรหม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต 2


นายการุณ เจตภัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต 2


นางจันเรียน เดชปักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังหงส์ เขต 2