ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบล วังหงส์
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256319,88233,63419,347---------72,863
2562------29711,9262,91228,49123,63231,53898,796
ยอดยกมาตั้งแต่ 19 ก.ย. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   171,659
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี