หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
หม้อห้อมไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลื่อเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้ใจงาม
อุทยานลิลิตพระลอ อ.สอง จ.แพร่
ตำนานรักของพระลอ พระเพื่อน และพระแพง
สักการะพระธาตุช่อแฮ สิ่งศักดิ์สิทธิของจังหวัดแพร่เสริมสิริมงคล
ท่องเที่ยวสัมผัสกับธรรมชาติแปลกตา วนอุทยานแพะเมืองผี
คุ้มเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ (พระยาพิริยวิไชย)
เจ้าหลวงองค์สุดท้ายผู้ครองเมืองแพร่
ทต. วังหงส์
อ.เมือง จ.แพร่
1
2
3
4
5
     
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลวังหงส์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ค่ะ
โทร : 054-644-330
 
 
 
ภูมิประเทศ
  พื้นที่ตำบลวังหงส์ ทั้ง 7 หมู่บ้านเป็นชุมชนเดียวกัน ตั้งอยู่บนที่ราบฝังแม่น้ำยมบนพื้นที่
ประมาณ 1.5 ตารางกิโลเมตร ทางทิศตะวันออก
มีแม่น้ำยมไหลผ่านความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยม เหมาะกับ การทำการเกษตรทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาและ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยเบี้ย – ห้วยบ่อทอง โดยไม่มีชุมชนอาศัยอยู่ที่ราดเชิงเขาทางทิศตะวันตก เหมาะกับการทำสวน และเลี้ยงสัตว์
 
ภูมิอากาศ
  ลักษณะภูมิอากาศของตำบลวังหงส์ แบ่งเป็น 3 ฤดู
 
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. ถึง ก.พ.
 
ฤดูร้อน เริ่มประมาณเดือน มี.ค. ถึง พ.ค.
 
ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือน มิ.ย. ถึง ต.ค.
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 7 หมู่บ้าน
 
ประปาในตำบล
 
 
 
ระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 3 แห่ง
 
มีน้ำประปาใช้ทั้ง 7 หมู่บ้าน
 
การสื่อสารในตำบล
 
 
 

ในเขตเทศบาลตำบลวังหงส์ มีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE

 
ในเขตเทศบาลตำบลวังหงส์ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน 1 แห่ง
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
  การบริการ
 
ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง
 
ปั๊มน้ำมัน
(ขนาดเล็ก)
จำนวน 1 แห่ง
 
โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก) จำนวน 3 แห่ง
  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 3 แห่ง
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 
  ประเพณี
 
ประเพณีสงกรานต์
 

ประเพณีลอยกระทง (ประเพณียี่เป็ง)

 
ประเพณีวันเข้าพรรษา
 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวังหงส์
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
พ่อบุญยก ธงสิบเก้า เชี่ยวชาญด้าน การต่อกระดูก
 

พ่อจรัส นามสกุล ยะปะนันท์ เชี่ยวชาญด้าน พิธีสู่ขวัญ , สะเดาะเคราะห์ , ปูชาเตียน เป็นต้น

  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 
ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่
 

ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

 

ผลิตภัณฑ์จากไม้

 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
การศึกษาในตำบล
 

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลวังหงส์ ประมาณร้อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ และร้อยละ 1 นับถือศาสนาอื่นๆ โดยมีศาสนสถานที่สำคัญ ดังนี้

 
วัด จำนวน 2 แห่ง
 
- วัดวังหงส์ใต้ อยู่หมู่ที่ 7
 
- วัดวังหงส์เหนือ อยู่หมู่ที่ 2
 
ที่พักสงฆ์ จำนวน 2 แห่ง
 
(ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5)
 

ในตำบลวังหงส์ มีสถาบันการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้

 
โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจำหมู่บ้าน
จำนวน 7 แห่ง
 
อินเตอร์เน็ตสาธารณะ จำนวน 1 แห่ง
 
 
การสาธารณสุขในตำบล
ความปลอดภัยในตำบล
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลวังหงส์
จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 1 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
มีสถานีตำรวจภูธรวังหงส์
 

มีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน

 
การคมนาคม
 
  สภาพการคมนาคมภายในตำบล
 
ถนนคอนกรีตจำนวน
(ความยาว 10.123 กม.)
จำนวน 73 สาย
 
ถนนลาดยาง
(ความยาว 16.030 กม.)
จำนวน 9 สาย
 
ถนนลูกรัง
(ความยาว 10.435 กม.)
จำนวน 5 สาย
  ตำบลวังหงส์มีถนนเชื่อม เข้า - ออก จำนวน 3 สาย ดังนี้
 

ถนน รพช. สาย พร.3091 ( โจ้โก้แม่หล่าย – วังหงส์ ) เชื่อมระหว่าง ตำบลวังหงส์ และ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ทางหลวงสาย แพร่ – น่าน )

 

ถนน รพช. สาย พร.4017 ( หัวเมือง – สุพรรณ ) เชื่อมระหว่างตำบลวังหงส์ และตำบลน้ำรัด , อำเภอหนองม่วงไข่ และเชื่อมระหว่างตำบลวังหงส์ และตำบลท่าข้าม,ตำบลแม่ยม ,ตำบลวังธง,ตำบลป่าแมตและอำเภอเมืองแพร่

 

ถนนเลียบคลองชลประทานสายใหญ่ฝังขวา เชื่อมระหว่างตำบลวังหงส์ อ.เมืองแพร่ –และถนนสายอำเภอลอง (จุดเริ่มต้นบริเวณด่านป่าไม้ห้วยขมิ้นตำบลป่าแมต )

 

 
แหล่งน้ำ
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำ (แม่น้ำยม) จำนวน 1 สาย
 
หนองน้ำ/บึง
(หนองหงส์,หนองธง)
จำนวน 2 สาย
 
ห้วย/ลำธาร จำนวน 5 สาย
 
คลอง จำนวน 3 สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 3 แห่ง
 
ประปา จำนวน 3 แห่ง
 
สระ จำนวน 2 แห่ง
   
 
คลองชลประทาน จำนวน 4 แห่ง
 
บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 3 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น จำนวน 20 บ่อ
 
การรวมกลุ่มของประชาชน
 
  กลุ่มที่เกิดจากนโยบายรัฐบาล
 
ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลวังหงส์
 

กลุ่มปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ

 

กล่มรัฐวิสาหกิจชุมชน

 

กลุ่มเลี้ยงไก่

  กลุ่มที่เกิดจากชุมชนแล้วรัฐหนุนเสริม
 
กลุ่มเกษตรกรรมยั่งยืน
 

กลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากเศษไม้

 

กลุ่มทำตุงและบายศรี

 

กล่มทำปุ่ยอินทรีย์อัดเม็ด

  กลุ่มที่เกิดจากชุมชน
 
กลุ่มเพาะเห็ด
 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง